Waterschap Hunze en Aa’s

Waterschap Hunze en Aa’s

Is een van onze gewaardeerd WaterPro-klanten in Nederland. Het draait bij hen allemaal om het water in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe. Ze zorgen voor schoon en voldoende water. Voor sterke dijken die bewoners beschermen tegen overstromingen en voor waterwegen die goed bevaarbaar zijn. Ze houden rekening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en recreatie. Iedereen binnen het werkgebied is in staat om prettig en veilig te leven, te werken en te recreëren. Missie: het waterschap van de Hunze en Aa staat voor veiligheid, schoon en voldoende water tegen lage kosten.

Eind november hebben we onze nieuw ProcessPro mobiele APP opgeleverd voor de Schouw inspectie van sloten in combinatie met WaterPro Backoffice. Meer dan 60 mobiele schouwers uitgerust met een iPad werken met deze nieuwe APP voor de jaarlijkse inspectie van sloten.

Met een schone sloot voorkomt men wateroverlast. Als eigenaar van een sloot die door het waterschap is aangewezen, wordt verwacht dat men deze zelf schoonmaakt. Het schoonmaken van de sloot is dus een verplichting.

De schouwresultaten worden automatisch verwerkt in WaterPro backoffice. Dit resulteert automatisch in het versturen van brieven naar de onderhoudsplichtigen en het starten van herschouw. Alle documenten worden automatisch aangemaakt en elektronisch verzonden met een behulp van een koppeling met Postex naar de juiste onderhoudsplichtigen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van koppelingen met diverse basisadministraties. Deze koppelingen zijn in samenwerking met ProcessFive ontwikkeld op basis van “Linked data”. Een vooruitstrevende en innovatieve ontwikkeling.

Met linked data breng je samenhang aan in informatie. Linked data maakt van woorden of dingen, unieke concepten. Elk concept wint aan betekenis als er meer beschrijvingen aan gelinkt worden. Daardoor krijgt de inhoud meer betekenis (context) en worden zoekresultaten nauwkeuriger (relevanter).

Informatie aanvragen ➨