Complexe processen onder controle.

Door gestructureerd te werken kunnen complexe bedrijfstaken makkelijker worden uitgevoerd.

Met alle vereiste gegevens bij de hand, met richtlijnen en regels om de volgende stap te bepalen en met de mogelijkheid om naadloos samen te werken en informatie te delen.

ProcessPro combineert
Intelligentie, data & automatisering

Het ProcessPro platform verbindt data, personen, bedrijven en alle vereiste onderdelen die nodig zijn om het proces te vereenvoudigen en sneller de juiste beslissingen te nemen. 

Wat er wordt verbonden hangt af van de specifieke taak die moet worden uitgevoerd.

ProcessPro Architectuur.

ProcessPro is een modulaire cloud-based oplossing die wordt samengesteld door het combineren van Standaard bouwstenen en Taakgeoriënteerde modules. Elke module heeft zijn specifieke functionaliteit. Afhankelijk van de vereiste processtappen en taken wordt een case management oplossing samengesteld die de gewenste uitkomst oplevert.

 

ProcessPro

Standaard Bouwstenen

Voorbeelden

Geo locatie en Kaarten

Visualisatie voor controle

 

Dashboards

Inzicht in data en activiteiten

 

Document Management

DMS en SharePoint integratie

 

Sjabloon Generator

Optimaliseer de flow

 

ProcessBuilder

Flexibel inrichten en aanpassen van processen

 

Communicatie Tools

Efficient samenwerken met
Microsoft integratie 

Zoekmachine

Informatie vanuit elke invalshoek

 

Mobiele Apps & Portalen

Startpunt van een case,
waar data binnenkomt

 

ProcessPro

Taakgeoriënteerde Modules

Voorbeelden

Vergunningen

Afhandelen van vergunningen, meldingen en adviesaanvragen

 

Toezicht & Handhaving

Controle lijsten, handhaving strategie en interventiematrix

 

Incidenten & Meldingen

Registratie van interne- en externe meldingen voor KCC of andere afdelingen

Samenwerking

Optimale samenwerking en data uitwisseling tussen ketenpartners (SWF DSO)

 

Dijkschouw

Complete proces van inspectie, registratie en afhandeling van borging kwaliteit dijken

 

Waterschouw

Complete proces van inspectie, registratie en afhandeling van borging kwaliteit waterwegen

 

Baggeren

Afhandel process doorgang waterwegen en watergangen

 

Externe Planvorming

Inzicht in en registratie van projecten voor externe veiligheid en ruimtelijke planvorming

Planning & controle

Efficient en veilig plannen,  afstemmen en uitvoeren van activiteiten

 

CRM

Optimaliseren en vereenvoudigen van relatie beheer

Grondzaken

Registratie van aan- en verkopen van percelen, objecten en overeenkomsten

 

Mobiel Werken

Op locatie werken, alle relevante informatie online beschikbaar

 

Publicaties

Bekendmaking en vergunning automatisch publiceren naar de Overheid (DROP-koppeling)

 

Prioritering

Automatische risicoprofiel berekeningen van te controleren locaties en objecten

Digitale Meetkalender

Portaloplossing voor periodieke opgave van (meet)waarden door heffing plichtige bedrijven

 

Maatwerk

Taakgerichte modules ontwikkeld voor uw sepcifieke wensen

 

Standaard waar mogelijk,
Maatwerk waar nodig.

De Standaard Bouwstenen en Taakgeoriënteerde Modules zijn het uitgangspunt van de oplossing en kunnen worden aangepast aan specifieke eisen en wensen. Deze modulaire aanpak maakt ProcessPro eenvoudig te configureren, snel te implementeren en gemakkelijk aan te passen waar nodig.

Groot denken,
Klein beginnen.

Onze modulaire architectuur maakt het mogelijk te beginnen met een kleine toepassing en de functionaliteit van de toepassing geleidelijk uit te breiden door het toevoegen van additionele bouwstenen.

Klanten kiezen vaak voor deze flexibele aanpak en werken samen met ons om te bepalen hoe ze hun ProcessPro oplossing verder willen ontwikkelen. U hoeft niet in een allesomvattend project te stappen met bijkomende complexiteit en het risico te lopen dat uw bestaande bedrijfsprocessen verstoord worden.

Gepersonaliseerde dashboards

Hiernaast ziet u een weergave van de mogelijkheden voor gebruikers om zelf dashboards in te delen en op te slaan. Deze informatie wordt realtime samengesteld vanuit de verschillende modules.

Locatie kenmerken

Aan locaties worden automatisch activiteiten gekoppeld zoals: vergunningen, toezicht en handhaving. Een locatie is samengesteld uit een geometrie die via de geïntegreerde kaartweergave kan worden ingetekend, adresgegevens of koppelingen met een kadastraal object. Ook kunnen bij de locatie specifieke kenmerken worden vastgelegd.

Kaartweergave

ProcessPro heeft een geïntegreerde kaartweergave. Zo kan altijd de gewenste informatie in de juiste context worden getoond. De lagen in de kaartweergave kunnen afkomstig zijn uit ProcessPro, van andere applicaties binnen de organisatie of externe bronnen zoals PDOK. Door op weergegeven geometrieën te klikken, kan feature info worden opgevraagd. Vanuit daar kan direct de gerelateerde informatie in ProcessPro worden geopend.

Organisatie kenmerken

Bedrijven, overheidsorganisaties en vestigingen met eigen kenmerken zoals naam, bezoek- en correspondentieadres, KvK- en vestigingsnummer, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens kunnen via een koppeling met de Basisregistratie Handelsregister (HR) worden opgezocht of geactualiseerd. Verschillende registraties kunnen aan elkaar gekoppeld worden.

Vergunning aanvragen – OLO & DSO

Deze module maakt de registratie mogelijk van vergunningen, meldingen, adviesaanvragen en vooroverleg. Binnen deze module worden OLO-aanvragen automatisch verwerkt en kunnen vergunningen automatisch worden gepubliceerd. Ook kunnen STAM-berichten vanuit het DSO direct in behandeling worden genomen. Deze module is gereed voor het verwerken van DSO aanvragen en getest in de pre-productie. Ook als onderdeel van meerdere DSO-ketentesten.

Toezicht & Handhaving

Binnen deze module is het mogelijk om diverse soorten controles en procedures, handhavingslijsten, standaardbrieven, rapportages en rappellering te genereren. Voor de procesprocedures wordt gebruik gemaakt van de landelijke handhavingsstrategie (LHS). De interventie matrix is hiervoor integraal opgenomen binnen ProcessPro. Deze is in te richten voor eigen procedures.

Cloud-Based
Case Management Oplossing.

Kies voor een SaaS-platform dat uiteenlopende taken aankan

Bedrijven die hun complexe bedrijfstaken nog steeds handmatig beheren worden geconfronteerd met operationele problemen. Ons cloud-based platform voor case management oplossingen kent vele voordelen ten opzichte van on-premise oplossingen. Om nog maar te zwijgen over conventionele, op spreadsheets gebaseerde systemen voor case-management.

De voordelen van cloud-based

Kostenefficiëntie en eenvoudige implementatie

 

Van toepassing op alle Cloud technologie en dus ook op ProcessPro: geen zorgen over de kosten van extra infrastructuur of het upgraden van bestaande systemen. We beheren ook het onderhoud van servers die verbonden zijn aan de vereiste infrastructuur.

Veiligheid

 

We bieden geavanceerde beveiligingsfuncties en gegevenscodering. Van al uw case-gerelateerde gegevens wordt een back-up gemaakt op meerdere servers op meerdere locaties. Controle op het toegangsniveau vermindert ook de risico’s van werknemers die fouten maken bij het omgaan met gevoelige case-informatie.

Naadloze samenwerking

 

Gelijktijdige toegang tot dezelfde case en alle details die ermee samenhangen, verbetert de interne processen en teamsamenwerking. Alle mensen die betrokken zijn bij de behandeling van een zaak hebben op elk moment toegang tot realtime inzicht in de huidige status van de zaak.

Role-based toegang

 

Hoewel alle case-gerelateerde gegevens toegankelijk zijn voor alle betrokkenen, wilt u nog steeds volledige controle over wie wat kan zien. Documenten met betrekking tot cases kunnen zodanig worden georganiseerd dat ze alleen toegankelijk  zijn voor geautoriseerde gebruikers. Er kunnen ook verschillende toegangsniveaus worden ingesteld voor verschillende categorieën gebruikers. 

Toegang vanaf elke locatie

 

Gegevens die zijn opgeslagen in de ProcessPro-cloud kunnen overal en vanaf elk goedgekeurd apparaat worden geopend. Deze functie maakt het eenvoudiger om case-updates te controleren en cases vanaf het veld of waar dan ook te beheren. Een bijzonder waardevolle eigenschap, omdat extern werk meer de norm is geworden dan de uitzondering.

Grote hoeveelheden data

 

ProcessPro Cloud Case Management is gebouwd om het beheer van grote hoeveelheden gegevens makkelijker te maken. U krijgt flexibele toegang tot de nieuwste versies van bestanden die aan cases zijn gekoppeld en kunt deze efficient organiseren.

ProcessPro & ConnectOne

Basis voor Interoperabiliteit en Flexibiliteit

Uw bestaande IT-omgeving bevat waardevolle informatie. ProcessPro benut de investering en het intellectuele kapitaal dat u in uw oude systemen hebt gemaakt en vergroot de waarde ervan door de vereiste informatie uit deze bronnen te halen.

Om een vrije stroom van informatie mogelijk te maken, moeten systemen verbonden zijn en geïntegreerd werken.

ConnectOne is de motor binnen ProcessPro die via API-oplossingen systeemintegratie, gegevensuitwisseling & samenwerking mogelijk maakt.

ConnectOne is een integraal onderdeel van ProcessPro maar kan ook worden gebruikt als standalone integratie- en samenwerkingstool.

Sluit naadloos aan op uw bestaande IT-systemen en haalt relevante gegevens op uit externe bronnen en uit uw oude systemen.

Systeem onafhankelijk en gebaseerd op volledig geteste en bewezen API-verbindingen. Een door API geleide integratie die een basis legt voor interoperabiliteit en flexibiliteit.

 

ConnectOne

Digitaal Stelsel Omgevinswet

Systeemonafhankelijke Integratie & Samenwerkingsoplossing

API-gestuurde OLO/DSO integratie

Een generieke SAAS-oplossing die automatisch OLO en DSO berichten verwerkt in bestaande VTH/Zaaksystemen.

Dé oplossing voor overheidsinstellingen en ketenpartners die niet helemaal zeker zijn dat hun DSO-koppeling op tijd af zal zijn of vlekkeloos zal functioneren.

Gebaseerd op API standaarden van de overheid, zoals de ‘Haal Central API-specificaties’ (BAG, BRK, WOZ en BRP)

Geschikt voor het afhandelen van vergunningen, notificaties en adviesverzoeken.

ConnectOne wordt geplaatst tussen het DSO en uw huidige VTH/Zaaksysteem. Het fungeert als een soort reisstekker en draait ongemerkt op de achtergrond. 

Samenwerkingsportaal

ConnectOne wordt geleverd met een gebruikersinterface die de samenwerking met ketenpartners optimaliseert. Alle communicatie, documentuitwisseling en processtromen met interne en externe partijen die betrokken zijn bij een zaak kunnen op een eenvoudige wijze worden uitgevoerd en beheerd.

Het Samenwerkingsportaal is gebaseerd op de Landelijke Voorziening maar gaat qua functionaliteit en gebruikersgemak verder.

Ook entiteiten die niet beschikken over een OIN of E-herkenning kunnen toegelaten worden door de initiator; e-mails met bijlagen verzenden en het verliezen van de controle wordt zo voorkomen.

Mocht u in de toekomst besluiten om een nieuw VTH/Zaaksysteem te implementeren dan blijft ConnectOne herbruikbaar om de koppel- en samenwerkingsfuncties uit te voeren.

Voordelen ConnectOne:

1.  DSO-koppeling
Speciaal ontwikkeld om verbinding te leggen tussen het DSO en alle gangbare VTH/Zaaksystemen, DMS- of SharePoint omgevingen.

2.  Reisstekker
Fungeert als een reisstekker: verbindt applicaties op een flexibele manier. Voeg nieuwe applicaties toe en verwijder oude zonder dat uw IT omgeving verstoord wordt.

3.  Samenwerkingsportaal
Ingebouwde samenwerkingsfunctionaliteit voor het communiceren met ketenpartners. Documenten en casusgegevens kunnen rechtstreeks van en naar het bestaande VTH/Zaak- of DMS-systeem worden gekopieerd.

4.  Optimale Controle & Regie
Verschaft duidelijke overzichten van de inhoud en status van verzoeken, projecten en samenwerkingen.

5.  Hybride oplossing
Hybride oplossing: haalt verzoeken op uit zowel OLO als het DSO.

6.  Proven Technology
DSO-LV getest en goedgekeurd. Met de voordelen van een SaaS-oplossing (implementatie en onderhoud).

7.  Common Ground
Volgt de Common Ground filosofie: systeem onafhankelijk, herbruikbaar, haal Centraal, ‘Best of Bread’.

Locatie

Decos HQ
Huygensstraat 30
2201 DK  Noordwijk

info@centerone.nl

Telefoon

Algemeen:
088 33 26 700

Support:
088 332 6707