Wie wij zijn, Wat wij doen

CenterOne
Wie we zijn, wat we doen

Opgericht in 2005, gespecialiseerd in dynamic case management.

CenterOne helpt haar klanten om werkprocessen te verbeteren en de productiviteit te verhogen door de inzet van het software platform ProcessPro. Onze standard software is modulair opgebouwd en ontworpen om te integreren met bestaande IT-oplossingen van klanten.

De ProcessPro modules worden als een SaaS aangeboden vanuit de Cloud en biedt innovatieve oplossingen bij het uitvoeren van dagelijkse, vaak complexe, kerntaken. Dit varieert van vergunningverlening, toezicht en handhaving, calamiteiten en incidenten, toepassingen voor CRM en klantcontact tot complexe business processen en portal oplossingen.

Onze klanten bestaan uit publieke organisaties zoals gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen,  veiligheidsregio’s, en private partijen zoals luchthavens, netwerk- en infrastructuur beheerders, asset managers en onderhoudsbedrijven. Sinds september 2023 zijn wij onderdeel van de Decos Technology Group. Door deze overname zijn we nog beter in staat om onze klanten in diverse domeinen te faciliteren bij digitaal, procesgericht werken.

Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen

CenterOne wil een maatschappelijk verantwoorde en gezonde winstgevende onderneming zijn. Wij behandelen al onze contacten op een respectvolle, eerlijke en rechtvaardige manier. Regelmatig steunen wij, in tijd en in geld, goede doelen en stimuleren wij medewerkers ook maatschappelijk betrokken te zijn.

Daarnaast berekenen we jaarlijks onze CO2-footprint. Om de uitstoot te verlagen willen we het rijden van zuinige en hybride auto’s aantrekkelijk maken. Daarnaast stimuleren we het plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Partners

Wij zijn gecertificeerd partner van IBM, Oracle en Microsoft. Wij hanteren een ‘best of breed’ filosofie wat betekend dat wij samenwerken met marktpartijen die de beste deeloplossing binnen de totaal oplossing kunnen bieden. We werken daarbij nauw samen met onze klanten en partners om de beste ICT oplossingen op maat te implementeren.

Innovatie

Ontwikkeling en innovatie is de basis van ons bedrijf om enerzijds een lijdende positie in de markt te behouden en anderzijds om onze klanten te kunnen adviseren bij het realiseren van hun IT transformatie doelstellingen. 

Wij worden daarbij ondersteund door de WBSO; een regeling vanuit de overheid om onderzoek en technische innovaties in het bedrijfsleven te stimuleren.

Locatie

Decos HQ
Huygensstraat 30
2201 DK  Noordwijk

info@centerone.nl

Telefoon

Algemeen:
088 33 26 700

Support:
088 332 6707