Responsible disclosure beleid

Bij CenterOne, powered by Decos, vinden wij de veiligheid van onze systemen, netwerken en onze producten erg belangrijk. Ondanks dat wij veel zorg besteden aan security, kan het voorkomen dat een zwakke plek wordt ontdekt. Indien dat het geval is, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we snel maatregelen kunnen treffen.

Zwakke plekken kunnen op twee manieren worden ontdekt: je loopt ergens per ongeluk tegenaan bij normaal gebruik van een digitale omgeving, of je doet expliciet je best om een zwakke plek te vinden. Ons responsible disclosure-beleid is geen uitnodiging om onze bedrijfssystemen en bedrijfsnetwerk uitgebreid actief te scannen op zwakke plekken.

Voor wat betreft onze producten bent je van harte uitgenodigd om in een offline en non-productie omgeving actief op zoek te gaan naar kwetsbaarheden en je bevindingen aan ons te melden. Uit verantwoording naar onze klanten willen we niet oproepen tot hack-pogingen op hun infrastructuur. Echter, ook hiervoor geldt dat we zo snel mogelijk van je willen vernemen zodra er kwetsbaarheden worden gevonden, zodat wij deze adequaat kunnen verhelpen.

 

Wij vragen:

  • Je bevindingen te mailen naar security@decos.com,
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct te verwijderen voor zover deze gegevens voor het melden van het lek niet noodzakelijk zijn en na het dichten van het lek alle gegevens permanent en onherstelbaar te wissen van de informatiedragers waarop je deze gegevens hebt gedupliceerd,
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

 

Wat wij beloven:

  • Als je je aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding,
  • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
  • Wij reageren zo snel mogelijk op je melding en houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, je naam vermelden als de ontdekker, en
  • Als dank voor je hulp kunnen wij een beloning bieden voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. Of we een beloning bieden en de grootte hiervan bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding. De beloning varieert van een T-shirt, een meet & greet met het security team in onze gave pand in Noordwijk, tot een geldbedrag met een maximum van €1000,-.

 

Wat is uitgesloten:

 

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Versie: 2.4 9 juni 2024. Met dank aan responsibledisclosure.nl voor het voorbeeld.

Locatie

Decos HQ
Huygensstraat 30
2201 DK  Noordwijk

info@centerone.nl

Telefoon

Algemeen:
088 33 26 700

Support:
088 332 6707