#ProcessPro module CRM in productie bij #Stichting KIBG

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG) faciliteert samenwerking en kennisdeling tussen vooruitstrevende partijen op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen binnen de GGZ. Zo zorgen dat deze zorg steeds beter wordt.

In juli 2021 is ProcessPro CRM in productie genomen. De basis is gelegd voor verder professionalisering van wekprocessen en klantbeheer.

Bijzonder aan deze implementatie is dat deze ten tijde van Corona volledig digitaal heeft plaatsgevonden. Een gemotiveerd projectteam van KIBG en CenterOne medewerkers hebben op Agile manier de applicatie vormgegeven. Een hele mooie prestatie met een klinkend resultaat!

Met de CRM software van CenterOne is het voor KIBG mogelijk om:

  • Afgeven en beheren van een Keurmerk, het Keurmerk Basis GGZ; ongeveer 400 aanbieders dragen dit keurmerk. Ieder jaar doorlopen aanbieders een aanmeld- en kwalificatieprocedure om het keurmerk te kunnen dragen.
  • Genereren van spiegelrapportages; alle keurmerkdragers ontvangen, minimaal één keer per jaar, een spiegelrapportage.
  • Organiseren van bijeenkomsten om partijen (GGZ-aanbieders, verzekeraars en andere stakeholders) met elkaar te verbinden. Door netwerken te vormen en ondersteunen, stimuleren en faciliteren ze partijen om gezamenlijk stappen te zetten.
  • Relatiemanagement met andere betrokken partijen in en om de Basis GGZ, waaronder zorgverzekeraars, IT-leveranciers, onderzoeksbureaus, et cetera
  • Helpdeskfunctie, waarbij vragen worden gesteld via mail en telefoon. Die vragen hebben betrekking op het Keurmerk Basis GGZ. Er worden echter ook steeds meer vragen gesteld over bijeenkomsten en vragen die een beroep doen op de verbindende functie van de stichting.