Hoogheemraadschap van Delfland kiest voor ProcessPro Schouw

Hoogheemraadschap van Delfland kiest voor ProcessPro Schouw

Na een gedegen onderzoek, is de keuze gevallen op de oplossing van CenterOne “ProcessPro Schouw”.  Begin november is het projectteam gestart met de Agile implementatie van dit nieuwe systeem voor haar schouwprocessen. De planning is om medio maart 2020 live te gaan. Met ProcessPro Schouw krijgen de gebruikers sneller inzicht in historische informatie per locatie, verkorting van de doorlooptijd van het schouwproces, kwalitatief betere data en een afname van de hoeveelheid papieren documenten. Dit laatste voordeel wordt met name gerealiseerd door de koppeling met het product Postex, waarmee de schouwbrieven geautomatiseerd verzonden worden. 

ProcessPro Schouw is breed toepasbaar voor alle schouwprocessen en is op maat in te richten voor optimale procesondersteuning. De afdeling Handhaving maakt sinds een jaar enthousiast  gebruik van ProcessPro software voor de ondersteuning van handhaving- en toezichtaken.

De ProcessPro schouw oplossing voor Hoogheemraadschap van Delfland  bestaat uit de  geïntegreerde backoffice oplossing met de gekoppelde ProcessPro Schouw App voor gebruik in het veld.

 

Enkele voordelen op een rij:

  • Inlezen van bestaande informatie:

Inlezen van de waterlopen, kadastrale percelen en gebiedsindelingen binnen de Schouwmodule. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ArcGis en open layers.

  • Aanmaken zaken en correspondentie:

Automatisch aanmaken van zaken en correspondentie van geconstateerde overtredingen met kaartjes en een brief per eigenaar.

  • Toevoegen foto’s overtreding:

Foto’s van overtredingen worden automatisch bij de locatie opgeslagen.

  • Synchronisatie met schouwApp:

Automatische synchronisatie naar de schouwApp.

  • Online & offline verwerking van data:

Controle en verwerking van administratieve en geografische data op locatie.

  • Web oplossing:

Als Cloud of In-house oplossing mogelijk. Snelle implementatie en eenvoudig in gebruik.

  • Uitgebreide integratiemogelijkheden:

Complete integratie met bestaande GIS toepassingen, zaaksystemen en basisadministraties  met standaard koppelingen.

  • Rapportage mogelijkheden:

Standaard dashboards en voortgang overzichten worden real-time aangemaakt.

Wilt u meer weten ?