Veel gemeenten en andere overheidsdiensten ervaren momenteel problemen met het aansluiten van OLO en DSO met hun bestaande VTH- en of zaaksystemen. Daarom hebben wij de oplossing ConnectOne ontwikkeld. Deze bestaat uit standaard connectoren en een Integratie Portaal voor de uitwisseling van informatie tussen VTH- en  zaaksysteem met OLO of DSO.

ConnectOne is een generieke SAAS oplossing voor de automatische verwerking van allerlei soorten berichten (vergunningen, meldingen, adviesaanvragen en vooroverleg) vanuit OLO en of DSO met bestaande VTH- zaaksystemen. ConnectOne is zo ontwikkeld dat het gebruik maakt van landelijke standaarden waardoor het breed toepasbaar is met verschillende systemen.

De voordelen van ConnectOne op een rij:

  • Direct inzetbaar voor aansluiting met OLO
  • Duidelijke overzichten van de status en inhoud van de OLO en DSO berichten
  • Beperken van risico’s van integratie en koppelingen met huidige en nieuwe systemen
  • Reductie van faalkosten
  • Tijdwinst om juiste keuzes te maken voor upgrade of vervanging van VTH-zaaksystemen
  • Gereed voor aansluiting op DSO