Omgevingswet en ProcessPro
Onze klanten willen ProcessPro tijdig kunnen aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Wij zijn daarom al geruime tijd bezig om onze software aan te passen zodat onze klanten ruim voor 2021 gereed zijn voor aansluiting op het DSO.

Standaarden nu backward compatible!
De standaarden die zijn ontwikkeld voor het digitaal stelsel, zijn vanaf 2019 backward compatible. Dat wil zeggen dat oudere versies van de standaarden ondersteund blijven. Het programma “Aan de slag met de Omgevingswet” maakt daarmee de ontwikkelingsrichting definitief. We zetten hiermee koers naar een 1.0 versie van alle standaarden.

Technische ondersteuning
Het programma “Aan de slag met de Omgevingswet” maakt het voor ons als leverancier mogelijk om in 2019 gebruik te maken van de landelijke support. Onze consultants zijn ieder kwartaal aanwezig bij de kennissessies voor ontwikkelaars. Tijdens deze sessie helpen de specialisten van het digitaal stelsel onze softwareontwikkelaars met het gebruik van de API’s van het digitaal stelsel. Wij hebben de eerste testen met deze API’s al succesvol kunnen afronden.

Koppelvlakken van het stelsel
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is compleet als overheden op 3 punten aansluiten:

  • Koppelen met de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) om omgevingsdocumenten te publiceren en beschikbaar te maken in de Viewer in het Omgevingsloket.
  • Koppelen met het Omgevingsloket om toepasbare regels voor vragenbomen aan te leveren en te beheren.
  • Koppelen met het Omgevingsloket om vergunningaanvragen en meldingen te ontvangen.

Wij werken op dit moment aan alle bovenvermelde onderwerpen en zullen medio maart onze klanten benaderen om een praktijkproef te bespreken. Dit is voor ons en onze klanten een goede manier om kennis te maken met de bestaande koppelvlakken en standaarden van de landelijke voorziening van de Omgevingswet. Wij formuleren samen met onze klanten een casus en werken deze uit. Zo doen wij beiden kennis op en leggen een goede basis voor het gebruik van ProcessPro met DSO in 2021.