Onderstaand bericht schreef Ad Overgaag, Projectleider Implementatie Relieve voor Toezicht en Handhaving, over het in productie nemen van onze ProcessPro software binnen het Hoogheemraadschap van Delfland.
ProcessPro (omgedoopt tot Relieve binnen Delfland) is samen met een enthousiast projectteam van Delfland en CenterOne op agile wijze in korte tijd succesvol geïmplementeerd.

“20 mei is Relieve in gebruik genomen. Relieve betekent “verlichting”, “opluchting”. We worden blij als we aan Relieve denken. En dat is precies wat met Relieve willen. Relieve is het informatiesysteem voor Toezicht en handhaving. Informatie over controles, overtredingen en sancties worden rond een locaties vastgelegd. Zo is in één oogopslag duidelijk wat er speelt op een locatie.

Vorige week kregen de toezichthouders hun training. 20 mei mochten zij voor het eerst hun locaties, tekenen en controles invoeren. Voor sommigen best even wennen, maar wel ongelooflijk leuk.

Natuurlijk lopen we tegen diverse bevindingen aan, dat is logisch bij zo’n uitrol met procesaanpassing, 5 koppelingen en gegevensmigratie. Maar het zijn vooral kleinere bevindingen; de grote lijn is gelukkig oké en samen met onze leverancier werken we aan oplossingen.

Wat gaan we veel plezier aan Relieve beleven. Dat is nu al duidelijk”

Ad Overgaag, Hoogheemraadschap van Delfland.