Rond de zomer vindt er nog een laatste check plaats, maar in principe wordt de invoering van de Omgevingswet niet uitgesteld. Dit houdt in dat gemeenten en andere overheden in 2020 moeten gaan zorgen dat de basis werkt. Wat moet u op orde hebben voor 1 januari 2021 en met welke zaken moet u zeker gaan oefenen?

NIET ALLES IN ÉÉN KEER

Den Haag heeft bepaald dat gemeenten niet alle toekomstige functionaliteit van het Omgevingsloket op 1 januari 2021 gereed hoeft te hebben. Het primaire proces staat voorop. Burgers en bedrijven moeten vergunningen kunnen aanvragen via het Omgevingsloket, overheden moeten die kunnen behandelen en het moet duidelijk zijn welke regels wanneer gelden.

2020 HYBRIDE SITUATIE

In 2020 is er sprake van een hybride situatie. Alle aanvragen die binnenkomen tot en met 31 december 2020, worden in het “oude” Olo of AIM ingevoerd en daar nog afgehandeld. Als deze zijn gekoppeld aan uw huidige VTH, zaaksysteem en DMS, worden die nog op de huidige wijze geregistreerd en afgehandeld. Vanaf 1 januari 2021 komen de nieuwe aanvragen en meldingen binnen bij het nieuwe Omgevingsloket.

KOOKBOEK AANSLUITEN DSO-LV

In VNG-uitgave Kookboek aansluiten DSO-LV staan in hoofdlijnen de technische aanwijzingen voor de aansluiting op het DSO-LV die u op orde moet hebben om te kunnen oefenen met aanvragen en meldingen. Zie ook het plaatje hierna uit dit kookboek van VNG. Het gaat dan om het aansluiten op het DSO-LV en het selecteren, verwerven en implementeren van de plansoftware (1) en toepasbare regels (3). Om echt te kunnen oefenen zijn zeker ook de externe bronnen (4) van groot belang. Verder kunt u, afhankelijk van de manier waarop u in de keten wilt gaan samenwerken, oefenen met de in het DSO beschikbare samenwerkingsvoorzieningen (2).

BESTEMMINGSPLANNEN EN DE BRUIDSSCHAT

Alle vigerende bestemmingsplannen worden automatisch naar het DSO-LV overgebracht. Dat kan in alle huidige vormen en bestandsformaten. Daarnaast is het aan te raden om te starten met het beoordelen en aanpassen van de bruidsschat, de set rijksregels die vanaf 1 januari 2021 uw regels zijn. Dit is geen wettelijke verplichting, maar ze hebben wel invloed op uw dienstverlening. Voor de totale set aan regels in de bruidsschat is dit veel werk, maar u kunt klein beginnen en stap voor stap de regelgeving uitbreiden en verbeteren in het DSO.

UW REGISTRATIES OP ORDE

Voor een goede informatievoorziening in het DSO is het belangrijk om de kwaliteit van uw basisregistraties op orde te hebben. In het DSO zijn opties als bijvoorbeeld ‘aanbouw of schuur plaatsen’, ‘slopen van een bouwwerk of gedeelte’ en ‘boom kappen of snoeien’ beschikbaar. Maar dan moet de informatie hiervoor uit bronnen als de BAG, BRK of BGT en lokale verordeningen wel bruikbaar zijn.

KEUZES MAKEN EN AFSTEMMING

Omdat u niet alles in één keer kunt regelen, moet u keuzes maken: wat wel en wat nog even niet. En een tijdpad opstellen voor de zaken die u later gaat regelen. Dat vraagt om een goede afstemming tussen degenen die deze beleidskeuzes maken en degenen die zich bezighouden met de informatievoorziening. Iedere (beleids)keuze moet vertaald worden naar de invloed daarvan op de informatievoorziening. Daarbij hoort een goede check of de plannen ook echt haalbaar zijn voor alle betrokkenen.

COMMUNICATIE

In 2020 ontstaat een hybride situatie, de keuzes wat wel en wat nog even niet, al deze zaken vragen om een heldere invoeringsstrategie. Geef naar burgers en bedrijven, maar zeker ook intern, aan wat er straks wel en niet mogelijk is in het Omgevingsloket en communiceer dit tijdig naar alle betrokkenen.