+31 (0) 30 605 58 77 info@centerone.nl
.Net Blazor Technology

.Net Blazor Technology

CenterOne’s redesigned version of ProcessPro uses the newest .Net Blazor Technology from microsoft. This versatile and cutting edge technology will help push the boundaries that were set by the previously used software to build our products...
ConnectOne Ontwikkeling

ConnectOne development

Veel gemeenten en andere overheidsdiensten ervaren momenteel problemen met het aansluiten van OLO en DSO met hun bestaande VTH- en of zaaksystemen. Daarom hebben wij de oplossing ConnectOne ontwikkeld. Deze bestaat uit standaard connectoren en een Integratie Portaal...
ProcessPro Live bij HHD

ProcessPro Live at HHD

#ProcessPro module Permits in production at #Hoogheemraadschap van Delfland! ProcessPro, within HHD known as Relieve, went live on July 1. It will handle the licensing process (RPA), incident reports and the complaints communication center processes. In less than 4 months time, a dedicated project team consisting of employees...
ProcessPro CRM live bij Stichting KIBG

ProcessPro CRM live at Stichting KIBG

The Foundation for Quality in Primary Mental Healthcare (KIBG) facilitates collaboration and knowledge sharing between progressive parties in the field of short-term generalist treatment within mental healthcare, to ensure that this care continually improves...
Omgevingswet: 01-01-2022

Environmental Law: 01-01-2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de...