+31 (0) 30 605 58 77 info@centerone.nl
Omgevingswet: 01-01-2022

Environmental Law: 01-01-2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de...