In november 2018 zijn we gestart met de implementatie van  ProcessPro voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in Houten.

Het waterschap zorgt voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Om die taken goed uit te voeren, zijn er regels nodig. Zo mag een inwoner niet zomaar iets bouwen op de belangrijkste dijk in het gebied, de Lekdijk. Of chemisch afval in het water dumpen. Daarom is het van belang dat de regels ook worden gehandhaafd.

Door gebruik te gaan maken van ProcessPro voor de registratie van agrarische- en industriële bedrijven is het waterschap beter in staat om handhaving en toezicht uit te voeren.

Voordelen voor het waterschap zijn oa:

  • Tijdwinst per dossier door eenvoudige en eenduidige registratie, procesafhandeling en planning binnen ProcessPro.
  • Kwaliteitsverbetering door beheer van data binnen de gestructureerde omgeving van ProcessPro met koppeling naar NHR (webservices)
  • Beter integraal inzicht in bedrijven, locaties en subjecten met actuele status
  • Betere mogelijkheden voor geografische ontsluiting van data met eigen GIS viewer maar ook met uw bestaande (Arc)GIS informatie (GeoWeb)
  • Flexibele opzet van controlelijsten per locatie, cluster met automatische (jaar) planning
  • Automatische rapportages en overzichten met behulp van dashboards en standaard overzichten
  • Eenvoudig mobiel werken mogelijk door gebruik van standaard App voor handhaving en toezicht

 

In eerste instantie gaan circa 15 backoffice gebruikers en 12 toezichthouders en handhavers begin 2019 aan de slag met ProcessPro. Deze laatste groep werkt voornamelijk op (buiten) locaties.

Op dit moment vindt er een inventarisatie plaats om de juiste inrichting van ProcessPro locaties, bedrijven en controlelijsten te bepalen. De procedures op basis van Landelijke Handhaving Strategie (LHS) zijn standaard al beschikbaar binnen ProcessPro.