‘Waterschappen van CenterOne’ goedkoopste van Nederland!

Nederlandse huishoudens worden dit jaar weer geconfronteerd met hogere aanslagen voor de waterschapsbelasting. Gemiddeld komt dit neer op een stijging van 3%. Dit blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis. De tarieven per jaar varieren van € 193,- tot € 409,-.

Opvallend hierbij is dat de Waterschappen Aa en Maas en De Dommel, beide klant van CenterOne, onderin de lijst staan die door VEH is gepubliceerd. Waterschap De Dommel is zelfs het goedkoopste Waterschap. Genoemde twee Waterschappen maken al vele jaren succesvol gebruik van het procesondersteunende WaterPro van CenterOne. Door gebruik te maken van deze software kunnen de Waterschappen efficienter omgaan met hun middelen en worden aanzienlijke besparingen gerealiseerd.