Waterschap Rivierenland heeft de beste website

De website van Waterschap Rivierenland is de beste van alle Waterschappen. Dat blijkt uit de Overheid.nl Monitor die op 10 december is gepubliceerd.
Onder de naam “Overheid.nl Monitor” worden de ontwikkelingen in kaart gebracht op het terrein van de elektronische overheid. Dat gebeurt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Overheid.nl Monitor vergelijkt websites van overheidsorganisaties met elkaar op basis van een vragenlijst en maakt op basis van deze vergelijking een ranglijst op.
De website van het Waterschap stond lange tijd op de tweede plaats, maar doordat het Waterschap de publicatiemodule voor vergunningen van CenterOne in gebruik heeft genomen steeg het puntenaantal op de monitor. Dit resulteerde in het behalen van de eerste plaats.