WaterPro Schouw

Ieder jaar zijn de medewerkers van uw Waterschap actief bezig met de zogenaamde schouwvoering. Jaarlijks worden alle watergangen die het waterschap niet zelf onderhoudt, gecontroleerd op water af- en aanvoer functie.
CenterOne ontwikkelde binnen WaterPro een module waarin al uw watergangen geregistreerd kunnen worden. Hierbij kan een planning opgesteld worden van de uit te voeren controles (schouwen). De resultaten kunnen in WaterPro Schouw worden opgeslagen, waarna er eventueel ook actie kan worden ondernomen op de geconstateerde tekortkomingen.