WaterPro Online publicatie op internet nu ook IPM4 voor vergunningen

Het project Vergunningen is een publicatiestandaard. Daarmee kunnen provincies, gemeenten en waterschappen alle informatie en processen rondom vergunningen toegankelijk maken via internet. e-Overheid voor Burgers werkt nauw samen met alle lokale overheden.
CenterOne heeft haar producten waaronder WaterPro aangepast op deze publicatiestandaard van Vergunningen en Bekendmakingen op basis van IPM4.  Onze oplossing(en) is door de ICTU beoordeeld en gecertificeerd. Een aantal goede voorbeelden daarvan in de praktijk zijn oa: Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel en Waterschap Rivierenland.
Met een goede presentatie van vergunningen op internet verbetert u de dienstverlening aan burgers en bedrijven:
  • U biedt voortdurend up-to-date informatie over activiteiten en vergunningen in de omgeving, zoals watervergunning, milieuvergunningen en bouwvergunningen;
  • Ook andere overheden, zoals brandweer en politie, kunnen via internet informatie opzoeken, zonder afhankelijk te zijn van de openingstijden van een gemeente of de aanwezigheid van een ambtenaar;
  • Burgers en bedrijven kunnen efficiënter gebruikmaken van hun recht op inspraak en het indienen van bezwaren. Bijvoorbeeld door overtredingen van vergunninghouders te melden;
  • Medewerkers van verschillende vergunningenafdelingen zijn beter op de hoogte van elkaars werk. Ze kunnen ook meer zaken elektronisch afhandelen. Dat vermindert de werkdruk;
  • U scoort hoger op de landelijke ranglijst van Overheid.nl Monitor, het vergelijkende onderzoek naar de prestaties van elektronische overheden;
  • U voldoet mede aan (toekomstige) wettelijke verplichtingen, zoals het Verdrag van Aarhus. Dat verplicht Nederlandse overheden milieu-informatie voor het publiek te ontsluiten. Internet is een prima medium om dit te doen;
  • U kunt de omgevingsvergunning rechtstreeks publiceren vanuit de Landelijke Voorziening Omgevingsloket, omdat het Ministerie van VROM het IPM heeft geïntegreerd;
  • In de toekomst is het mogelijk uw burgers via e-mail automatisch te informeren over vergunningen die in hun buurt zijn verleend.
CenterOne kan lokale overheden van advies voorzien en helpen bij de inrichting van een transparantie overheid voor burgers en bedrijven.