WaterPro Gebruikersdag 2016 een doorslaand succes!

Beheerders en key-users van de waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Hunze en Aa’s wisselden ideeën uit en gaven samen met leverancier CenterOne richting aan de Roadmap WaterPro 2016-2017. De presentaties van Solventa over de nieuwe Omgevingswet en van Rijkswaterstaat over OLO ontwikkelingen werden enthousiast ontvangen.
CenterOne presenteerde nieuwe mogelijkheden van interactieve dashboards. Hierbij kan een gebruiker een eigen “grafische cockpit” samenstellen voor de uit te voeren dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast werden de nieuwe CRM App en de mogelijkheden voor mobiele handhaving gepresenteerd. De twee beste ideeën aangedragen door medewerkers van de waterschappen werden beloond met een passend geschenk en zullen zeker worden opgenomen in de Roadmap van WaterPro.

Een duidelijk bewijs van een goede samenwerking tussen de waterschappen en CenterOne was het slotwoord van Jan Leijten, Afdelingshoofd Servicestaf van Waterschap Aa en Maas die sprak over verbroedering en hecht partnership.

Wij bedanken nogmaals de gastsprekers en aanwezigen voor hun bijdrage.

De roadmap WaterPro:

 • Redesign ProcessBuilder (beter inzicht in processen)
 • Autorisatiemodule voor (SSO en 2-weg authenticatie)
 • Dynamische grafieken op dashboard per module
 • Mobiel werken (handhaving)
 • Multi-Geometrie per proces/zaak
 • Starten van proces vanuit de kaart
 • Koppeling met basisadministraties
 • Koppeling “Mijn berichtenbox”
 • OLO2……meer mogelijkheden
 • Module Schouw
 • Doorontwikkeling WaterPro CRM App
 • Koppeling met Social Media
 • Complete Cloud oplossing

 

DCIM100MEDIADJI_0011.JPG