WaterPro en de Omgevingswet

WaterPro en Omgevingswet

Door de Omgevingswet wordt het wettelijke kader voor burgers, ondernemers en overheden inzichtelijker en ontwikkeling en beheer van de leefomgeving beter beheersbaar. Een eenvoudiger en beter samenhangend omgevingsrecht draagt er vervolgens aan bij om actiever en efficiënter aan een dynamische en duurzame leefomgeving te kunnen werken.

Onderwerpen die in de nieuwe wet worden geregeld verdwijnen uit de bestaande wetgeving, daartoe worden (delen van) bestaande wetten ingetrokken. De nieuwe wet zal daarmee een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels, wetten en regelingen op het terrein van de fysieke leefomgeving betekenen.

De nieuwe wet regelt:

  • het versnellen en verbeteren van besluitvorming in het brede fysieke domein
  • de integratie van plannen en toetsingskaders
  • het vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte
  • het doelmatig uitvoeren van onderzoek.

Door gebruik te maken van onder meer ProcessBuilder en Proces Mining* kunt u met WaterPro en ProcessPro snel en doelmatig de omgevingswet implementeren.

*Proces Mining is een nieuwe manier om uw bestaande processen te analyseren en te optimaliseren, Process compliancy te analyseren, uw processen “leaner” te maken of in te zetten voor Big Data en BI.

Bekijk onze visie op Digitaal Stelsel Omgevingswet hier.

Heeft u vragen over de omgevingswet? Neem contact met ons op of maak een afspraak!
Ik wil een afspraak maken ➨