Visies op ontwikkelingen op het gebied van CRM software

Visies op ontwikkelingen op het gebied van CRM software

CenterOne heeft als kennispartner van het ICT informatiecentrum een bijdrage geleverd aan het boek ‘CRM software’. In het boek geven verschillende kennispartners hun visie, tips en adviezen rond de toepassing van CRM software.

CRM-software-boek

Onze bijdrage aan het boek:

Definitie van Customer Relationship Management (CRM)
De betekenis van CRM, Customer Relationship Management, zegt al heel veel over de definitie van dit begrip. Het gaat hierbij om uw relatie met uw klanten en doelgroep(en). Uw klant staat hierbij centraal. Ieder klantcontact is waardevol en levert informatie op. Wat beweegt uw klant om nog (meer) zaken met u te willen doen. De gunfactor is en blijft nog steeds een belangrijke reden om zaken met elkaar te doen. Daarnaast zorgt CRM voor het delen van de juiste informatie en gegevens. Hiermee maakt u de salesprocessen duidelijker en efficiënter. In een oogwenk is alles met betrekking tot de klant zichtbaar. Steeds meer zien wij CRM als een onderdeel van een Business Proces Model waarbij het optimaliseren van klant- en salesprocessen beter ingericht kan worden. Hierbij speelt de integratie van CRM met uw overige Business processen een belangrijke rol.

Waarom zijn CRM en CRM software onmisbaar voor organisaties?
CRM is onmisbaar voor elke klantgerichte organisatie. Binnen een dynamische economie is het van groot belang om snel in te kunnen spelen op veranderende klantbehoeften. Een goede prijs met excellente kwaliteit is de basis voor een betere klanttevredenheid. Dit is van levensbelang om de concurrentie voor te blijven. Als we vanuit deze gedachte zaken doen, dan is CRM inderdaad onmisbaar. Er is overigens een groot verschil tussen het container begrip “CRM” en CRM software. Bij de implementatie van CRM is het gevaar groot om dit meteen in de softwarehoek te zoeken, terwijl dit nu juist ondergeschikt is. CRM zelf is eigenlijk een proces en een werkwijze die binnen elke organisatie ingevoerd moet worden.

Wat waren de afgelopen vijf jaar de belangrijkste ontwikkelingen?
Wij zien de ontwikkeling van Cloud diensten en Cloud computing als de belangrijkste ontwikkeling van de laatste jaren. Flexibiliteit in het gebruik, kostenbesparing en eenvoudiger beheer van CRM software speelt hierbij een grote rol. Evenals een betere aansluiting en integratie op overige werkprocessen van CRM oplossingen. Daarnaast is de opkomst van mobile computing een belangrijke factor in de verbeterde acceptatie van het gebruik van CRM bij eindgebruikers. Iedere gebruiker kan nu altijd en overal met gebruik van een smartphone de actuele CRM gegevens bekijken of aanvullen.

Welke ontwikkelingen en trends verwacht u de komende vijf jaar?
Wij verwachten voor de komende jaren dat organisaties steeds minder kosten willen voor beheer en onderhoud van CRM software. Mede hierdoor zal CRM uit de Cloud steeds populairder worden. Omdat software steeds vaker via het web wordt ontsloten, wordt het eenvoudiger om te koppelen met allerlei webservices. Daarnaast zullen er steeds meer Apps op de markt komen die een specifiek deel van een (CRM) proces voor haar rekening nemen. Denk hierbij aan een App voor urenregistratie of een klantenregistratie App. Integratie met Social Media zoals LinkedIn en Facebook wordt ook steeds belangrijker om het contact met uw doelgroep te optimaliseren.

Op welke manier speelt uw organisatie in op de toekomst?
CenterOne Group speelt in op toekomstige ontwikkelingen door gebruik te maken van bestaande software (componenten) in plaats van alles zelf te ontwikkelen. Het maakt de organisatie flexibeler, er kan sneller aan wensen van klanten voldaan worden en er kan gefocust worden op dingen waar de organisatie echt goed in is. Dit verhoogt uiteindelijk de klanttevredenheid.

———

 

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van een CRM systeem? Ga naar onze oplossing Center1 CRM of maak een afspraak!
Ik wil een afspraak maken ➨

Lees ook onze bijdrage over succesfactoren en valkuilen bij een CRM project