Stichting LOV verbetert administratie taallessen met Center1 CRM

Stichting LOV verbetert administratie taallessen met Center1 CRM
Stichting LOV, gevestigd in Rotterdam, werkt sinds kort met de nieuwste release van Center1 CRM-software van CenterOne Group te Zeist. Het LOV richt zich met haar begeleiding met name op vrouwelijk migranten met een niet-Nederlandse culturele achtergrond die belemmeringen ervaren van sociaal emotionele of medische aard. De formele doelstelling van de organisatie is het empoweren van deze multi-etnische vrouwen en hun gezin door het versterken van de Nederlandse taal en participatie.

Stichting LOV krijgt jaarlijks zo’n 300 aanmeldingen binnen van deelneemsters die taallessen willen volgen. Om al deze aanmeldingen op de juiste wijze te verwerken is het van groot belang dat alle beschikbare informatie op de juiste wijze bewaard wordt.

CenterOne implementeerde hiervoor de applicatie Center1 CRM. In samenwerking met Stichting LOV is de software oplossing zo ingericht, dat ze naadloos aansloot bij de werkwijzen van de organisatie.

De medewerkers van Stichting LOV kunnen eenvoudig een nieuwe deelneemster aanmelden. Hier worden alle belangrijke gegevens bewaard, waarna de intake gestart kan worden. Op basis van de uitkomst van de intake zal vervolgens een traject bepaald worden en wordt de deelneemster aan een vrijwilliger gekoppeld.

Met behulp van de geïntegreerde Query-module wordt heel eenvoudig uitgebreide managementinformatie beschikbaar gesteld. Op deze wijze wordt snel inzichtelijk gemaakt wat de resultaten van de organisatie zijn en kan er eventueel tussentijds bijgestuurd worden.