Samenwerking CenterOne en Waterschappen

Op woensdag 8 september jl. hebben de Waterschappen Aa en Maas en de Dommel een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met CenterOne te Zeist. CenterOne is leverancier van WaterPro. Deze software wordt al vele jaren succesvol gebruikt voor o.a. vergunning verlening en handhaving. Eind vorig jaar is ook de nieuwe waterwet in gebruik genomen.

De huidige WaterPro applicatie is ontwikkeld op basis van IBM technologie. De wens van alle partijen was om de WaterPro applicatie te migreren naar het Oracle platform. Alle Waterschappen binnen Nederland beschikken via Het Waterschapshuis over de benodigde Oracle licenties om WaterPro of delen daarvan als Oracle versie te kunnen gebruiken. Oracle vormt de basis voor de ontwikkeling van IRIS en andere applicaties van en voor Waterschappen.
Voordeel van de migratie WaterPro naar Oracle is een bredere inzetbaarheid en toepasbaarheid binnen de Waterschappen. Dit uiteraard zonder verlies van de huidige functionaliteit. Daarnaast is een betere modellering van WaterPro mogelijk om huidige functies beter aan te laten sluiten op centrale en landelijke ontwikkelingen binnen Het Waterschapshuis.