RWS en Het Waterschapshuis sluiten ICT-pact

Het Waterschapshuis en Rijkswaterstaat (RWS) zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het aanschaffen, inrichten en beheren van een gezamenlijke ict-voorziening voor vergunningverlening en handhaving. De overeenkomst is een uitvloeisel van de eerder gemaakte afspraken in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water.

De samenwerking leidt tot meer eenduidigheid naar burgers en bedrijven en zorgt voor meer efficiency door samen gebruik te maken van dezelfde gegevens en het sneller uitwisselen van die gegevens. Administratieve lastenvermindering en optimalisatie van de dienstverlening voor burgers en bedrijven gaan gelijk op bij de gezamenlijke ict-voorziening voor vergunningverlening en handhaving. Voor zowel Rijkswaterstaat als de waterschappen betekent dit dat er één integraal systeem ontstaat voor de vergunningverlener en de handhaver. Door de centralisatie van gegevens en uniformering van werkprocessen wordt het makkelijker informatie uit te wisselen tussen alle partijen.

Rijkswaterstaat werkt bij de aanschaf, inrichting en beheer van deze breed gedragen ict-voorziening samen met zeven waterschappen. De waterschappen Hollandse Delta, Vallei en Veluwe, Brabantse Delta en Peel en Maasvallei zullen direct participeren, Hollands Noorderkwartier, Noorderzijlvest en Rivierenland sluiten aan als de ict-voorziening eenmaal operationeel is. De verwachting is dat meer waterschappen zich op termijn zullen aansluiten. Bron CRN

WaterPro richt zich al jaren op de ondersteuning van bovengenoemde processen en is in gebruik bij waterschap De Dommel en waterschap Aa en Maas. Naast de processen van V&H zijn ook zaken als klachten en meldingen, grondzaken, publicaties en CRM volledig geautomatiseerd op basis van een SOA architectuur die is opgebouwd rondom webservices. Ook worden OLO aanvragen geautomatiseerd verwerkt binnen het proces van vergunningverlening. WaterPro is tevens te koppelen aan zaaksystemen en DMS systemen zoals Corsa en Decos. Hiervoor zijn standaard koppelvlakken beschikbaar.

WaterPro is beschikbaar als webapplicatie en kan als SAAS oplossing worden aangeboden. Waterschap Aa en Maas biedt momenteel hosting faciliteiten voor waterschap De Dommel. Het activiteitenbesluit en de nieuwe keuraanvragen worden volledig ondersteunt en zijn standaard beschikbaar voor nieuwe klanten.