Referentieverhaal Waterschap Hunze en Aa’s

Referentieverhaal Waterschap Hunze en Aa’s
Op 2 november 2015 is WaterPro live gegaan bij waterschap Hunze en Aa’s.
Lees nu het referentieverhaal voor meer informatie over de voordelen van WaterPro voor het waterschap, het project en de gerealiseerde koppelingen.
OUDE SITUATIE
Hunze en Aa’s gebruikte IRIS V&H als de procesapplicatie voor het ondersteunen van de vergunning- verlening en handhaving processen. Door de implementatie van Hunze en Aa’s Eigen Informatiesysteem (HEI) en nieuwe technologische ontwikkelingen ontstond er een behoefte aan een nieuwe procesapplicatie.
OPLOSSING
Na een uitgebreide marktverkenning heeft Hunze en Aa’s gekozen voor de applicatie WaterPro. WaterPro maakt het mogelijk essentiële gegevens te registreren en inzichtelijk te maken voor de volgende processen: vergunningverlening, handhaving, calamiteiten en incidenten. Tevens is WaterPro te integreren met bestaande applicaties en te koppelen met verschillende services.
VOORDELEN WATERPRO
– Beter inzicht in dossiers door registratie van belangrijke administratieve gegevens binnen de verschillende processen.
– Kwaliteitsverbetering door automatische integratie met overige procesinformatie.
– Tijdwinst per dossier door:
Integratie van administratieve gegevens met geo-informatie
Koppeling met Document Management Systeem (DMS)
Koppeling met Basisregistraties
Koppeling met sjablonen applicatie

Lees het hele referentieverhaal