WaterPro

 

Modules en architectuur

Modules WaterPro 2.0

WaterPro 2.0 bestaat uit een basismodule en geeft een compleet inzicht in de historische en geografische informatie over locaties, bedrijven en personen. Ook is het mogelijk correspondentie, zoals e-mails en contactverslagen aan te maken en op te slaan binnen WaterPro 2.0 of een ander DMS of Zaaksysteem. WaterPro 2.0 maakt gebruik van de Aquo standaard en is eenvoudig aan te sluiten op het stelsel van basisadministraties. De basismodule is uit te breiden met de volgende modules:

ProcessBuilder

Op eenvoudige wijze onderhoudt een beheerder processen, workflows en documentsjablonen. Deze processen zijn automatisch gekoppeld aan de verschillende modules.

Vergunningen

Snel en efficiënt zaakgericht in behandeling nemen van alle soorten vergunningen, zoals aanvragen voor de waterwet, meldingen en adviesaanvragen. Koppeling met OLO en automatische verwerking van aanvragen en bijlages. Opbouw van een compleet dossier met integratie naar DMS of Zaaksysteem.

Handhaving & Toezicht

Uw eigen handhavingsstrategie samenstellen met behulp van controlelijsten, standaardprocedures en prioritering van historische locatie informatie. Deze module heeft ook een koppeling met digitale checklijsten voor het gebruik bij controles op locatie met een tablet.

Schouw

Op een innovatieve manier, met een Drone vanuit de lucht en de Z-Boat op het water, wordt het schouwen vereenvoudigd, versneld en nauwkeuriger. Deze nieuwe manier van gegevensverzameling bieden wij aan als dienst. Een waterschap hoeft dus geen investeringen te doen in kennis, apparatuur of dataopslag. In deze module worden de gegevens vervolgens opgeslagen en verwerkt in de eigen schouw- en handhaving processen.

Klachten & Meldingen

Registratie van klachten en meldingen op kantoor en in het veld gekoppeld aan locatie, bedrijf en personen. Een kaart met locatie gebonden informatie geeft direct inzicht in de status van klachten en meldingen. Hierbij kan een klacht of melding automatisch leiden tot een handhavingsprocedure.

Watertoets

Watertoetsen worden gekoppeld aan betrokken gemeenten, locaties en bestemmingsplannen. Dit levert direct inzicht in lopende vergunningen, aanvragen en Keur. Op deze wijze kan gegarandeerd worden dat water de ruimte krijgt in ruimtelijke plannen.

Analyse resultaten

Raadplegen van laboratorium- en meetgegevens, gekoppeld aan locaties. Het geeft inzicht in meetresultaten
die leiden tot uitval lijsten. De resultaten per branche of locatie dienen tevens als basis voor handhaving en toezicht.

Digikoppeling

Met behulp van de Digikoppeling worden aanvragen vanuit OLO inclusief de bijlages automatisch verwerkt in het vergunningenproces en het gekoppelde DMS of Zaaksysteem. Aanvragers worden automatisch geregistreerd. Meerdere aanvragen worden op zaak en OLO aanvraagnummer gekoppeld.

Publicatie

Automatische publicatie van vergunningen, bekendmakingen en meldingen vanuit het proces naar de eigen website en zoekdiensten van de overheid. Tevens is het mogelijk om regelgeving en verordeningen te publiceren met juridische toetsing.

Digitale Meetkalender

Via internet kunnen bedrijven de planning voor de bemonstering digitaal melden. Met deze toepassing kan de jaarplanning van de bemonsteringen en de analysepakketten eenvoudig digitaal worden ingediend.

Download de flyer ➨

Zaaksysteem

Optimalisatie van uw klantenservice en bedrijfsprocessen waarbij de zaak centraal staat (de aanvraag) en niet het document. Ook is het mogelijk om andere DMS of Zaaksystemen te koppelen.

Prioritering

Op basis van variabele pijlers wordt het risicoprofiel van een bedrijf of locatie bepaald. Voor de waterschappen is het van belang om een goede prioriteringssystematiek te hebben. Daarmee kan het beleid van het waterschap sneller en beter worden uitgevoerd door de afdelingen vergunningverlening en handhaving.

Grondzaken

Ondersteunt waterbeheerders in het grondverwervingsproces (aan- /verkoop). Ook biedt het ondersteuning voor het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsrechten. Afspraken over objecten en beheer worden vastgelegd. Het gaat om objecten zoals gemalen, zuiveringsinstallaties en kantoorgebouwen.

Download de flyer ➨

CRM

Relatiebeheer voor het optimaliseren van contacten met relaties. Door de inzet van CRM kunt u organisatie breed of op afdelingsniveau klantgericht werken en (relatie)informatie opbouwen en delen met collega’s.

 

Mailing

Op een eenvoudige manier informatie versturen naar één of meerdere geselecteerde doelgroepen via verschillende communicatiekanalen.

Architectuur

WaterPro 2.0 voldoet aan de hedendaagse eisen voor de e-overheid zoals vastgelegd in NORA en WILMA en biedt koppelvlakken voor applicaties op basis van StUF, XML, IPM4 en GML. WaterPro 2.0 maakt gebruik van de laatste Oracle database technologie en is een 100% webbased oplossing (in-house of in de Cloud). WaterPro 2.0 is door standaard templates en de modulaire opbouw snel te implementeren.