WaterPro

De oplossing voor modern waterbeheer, vergunningverlening, handhaving en toezicht!

WaterPro 2.0 is geheel vernieuwd in samenwerking met waterschappen voor efficiënt en doelgericht ondersteunen van vergunningverlening, handhaving en toezicht.

NIEUW!

Makkelijk waterbeheer!

Maakt vergunningverlening, handhaving en toezicht voor waterschappen simpel en snel.

Compleet overzicht van een locatie!

Geeft een compleet inzicht in de historische en geografische informatie per locatie en bedrijf.

Eigen processen zelf inrichten en beheren

Is uitermate flexibel en gemakkelijk om eigen processen in te richten en te onderhouden.

Gemakkelijk te koppelen met bestaande applicaties

Eenvoudig te koppelen aan bestaande (IRIS) toepassingen en geografische applicaties.

Vergunningen

De module vergunningen maakt het mogelijk om snel en efficiënt zaakgericht alle soorten vergunningen, zoals aanvragen voor de waterwet, meldingen en adviesaanvragen in behandeling te nemen. Koppeling met OLO en automatische verwerking van aanvragen en bijlages. Opbouw van een compleet dossier met integratie naar DMS of Zaaksysteem.

Handhaving & Toezicht

De module Handhaving & Toezicht maakt het mogelijk om uw eigen handhavingsstrategie samen te stellen met behulp van controlelijsten, standaardprocedures en prioritering van historische locatie informatie. Deze module heeft ook een koppeling met digitale checklijsten voor het gebruik bij controles op locatie met een tablet.

NIEUW: Landelijke Handhavingsstrategie (LHS)

Watertoets

Watertoetsen worden gekoppeld aan betrokken gemeenten, locaties en bestemmingsplannen. Dit levert direct inzicht in lopende vergunningen, aanvragen en Keur. Op deze wijze kan gegarandeerd worden dat water de ruimte krijgt in ruimtelijke plannen.

 

 • Mogelijkheden:
  • Zoeken & Navigeren
  • Invoer x en y coördinaten & tekenen van punt, lijn of vlak
  • Externe kaartlaag toevoegen

Afbeelding: Mogelijkheid om zelf relevante grondgebieden in te tekenen

Download de productflyer WaterPro – Grondzaken voor meer functionaliteit ➨

Grondzaken

Deze vernieuwde module Grondzaken ondersteunt de afdeling grondzaken in het grondverwervingsproces bij het sluiten en vastleggen van overeenkomsten met betrekking tot eigendomsrechten en afspraken over objecten.
De belangrijkste functionaliteiten:

 • Procesondersteuning grondzaken voor het hoofdproces en de deelprocessen (deelproces per eigenaar)
 • Informatie over percelen, bijbehorende kadastrale gegevens, contracten, grondtransacties en projectinformatie
 • Een uitgebreide GIS-viewer met mogelijkheden om relevante grondgebieden in te tekenen op een geografische kaart
 • Automatisch ophalen van kadastrale gegevens en van gegevens van grondeigenaren van het getekende gebied
 • Koppeling en opslag in het DMS zaaksysteem, met GIS applicaties en met het Kadaster

Overige modules

ProcessBuilder

Digikoppeling

Mailing

Publicatie

Zaaksysteem

Klachten & Meldingen

Watertoets

Prioritering

Digitale meetkalender

Analyse resultaten

CRM

Referentieverhaal Waterschap Hunze en Aa’s

Oude situatie
Hunze en Aa’s gebruikte IRIS V&H als de procesapplicatie voor het ondersteunen van de vergunning- verlening en handhaving processen. Door de implementatie van Hunze en Aa’s Eigen Informatiesysteem (HEI) en nieuwe technologische ontwikkelingen ontstond er een behoefte aan een nieuwe procesapplicatie.
Nieuwe situatie
Na een uitgebreide marktverkenning heeft Hunze en Aa’s gekozen voor de applicatie WaterPro.  
Lees nu het referentieverhaal voor meer informatie over de voordelen van WaterPro voor het waterschap, het project en de gerealiseerde koppelingen.

Klanten aan het woord

Veelgestelde vragen

Moet ik alle modules af nemen?

Nee, WaterPro 2.0 bestaat uit een basismodule en is verder uit te breiden met elke gewenste module.

Voldoet WaterPro aan de eisen voor de e-overheid?

WaterPro 2.0 voldoet aan de hedendaagse eisen voor de e-overheid zoals vastgelegd in NORA en WILMA.

Is WaterPro 2.0 een Cloud of een in-house oplossing?

WaterPro 2.0 is een 100% webbased oplossing, zowel als Cloud dienst of als in-house installatie af te nemen.

Van welke database technologie maakt WaterPro gebruik?

WaterPro 2.0 maakt gebruik van de laatste Oracle database technologie.

Meer informatie?

Bovenstaande informatie is natuurlijk maar een korte beschrijving van de  mogelijkheden. Omdat uw bedrijf uniek is, heeft u vast vragen over WaterPro in combinatie met uw huidige bedrijfsvoering.
Informatie aanvragen ➨

Vrijblijvende demonstratie

Wij geven u graag een vrijblijvende demonstratie van WaterPro 2.0. Op deze manier komt u gemakkelijk en snel te weten welke voordelen te behalen zijn met deze oplossing voor uw waterschap.