Digikoppeling

Overheidsorganisaties werken continu aan betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daarom werken ze nauwer met elkaar samen en wisselen ze onderling meer-en-meer gegevens uit. Met Digikoppeling kunnen overheidsorganisaties gemakkelijk, eenduidig, veilig en betrouwbaar onderling gegevens uitwisselen.

Wij zijn een van de door KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) en Logius gecertificeerde partners voor het aanbieden van een generieke Digikoppeling voor (lokale) overheden.