Center1 CRM

 

Module beschrijvingen

Modules Center1 CRM

Center1 CRM bevat basismodules voor de registratie van uw klanten, leden of overige contacten, zoals: Relaties, (Contact)personen en Documenten.
Daarnaast zijn er ook aanvullende modules beschikbaar, zoals Mailings, Evenementen en Projecten.
Dankzij de modulaire opbouw van Center1 CRM is het mogelijk om extra modules toe te voegen. Combineer de modules om uw organisatieprocessen zo goed mogelijk te ondersteunen en uw relaties goed te beheren.

Dashboard

Visuele weergave van uw agenda en lopende sales- en marketing activiteiten.
Flexibel in te richten dashboards voor iedere gebruiker & management.

Relaties

Registreren van specifieke kenmerken, financiële en commerciële gegevens van klanten, leden, partners en leveranciers.

Add-on: Webservices

(Contact)personen

Registreren van de gegevens van een persoon bij een relatie zoals rol en functie.
Registreren van gegevens betreffende een (natuurlijk) persoon, zoals geboortedatum en burgerlijke staat.

Acties

Registreren van verschillende soorten acties, zoals nabellen en aanmaken van documentatie. De acties zijn gekoppeld aan de stappen in uw werk- of verkoopproces.

Add-on: Office365-koppeling

Documenten

Creëren en bewaren van brieven, contactmomenten, e-mails (uitgaand en binnenkomend), bestand bijlagen en bezoekrapporten bij de gewenste relaties of contactpersonen op één centrale locatie in het CRM.

Add-on: DLI Uploader

Evenementen

Verstuur uw relaties eenvoudig uitnodigingen voor evenementen en registreer de aan- en afmeldingen.

Maatwerk: koppeling met uw website/portal.

Mailings

Aanmaken, beheren en versturen van mailings (<500 mailings per keer) naar gewenste doelgroepen die geselecteerd kunnen worden op basis van verschillende criteria. Ook kunnen selectielijsten voor export, ten behoeve van externe mailapplicaties, aangemaakt worden.

Projecten

Registreren van uw projectinformatie en het versturen van project notificaties. Deze projectinformatie kan ook weergegeven worden op uw portal of website.

Maatwerk: neem interesse op als u specifieke wensen heeft.

Producten

Registratie van productinformatie, zoals eenheid, prijs en foto’s. Deze informatie kan dienen als input voor facturen en offertes.

Facturen

Creëer en bewaar uw facturen met uw eigen sjablonen en huisstijl.

Add-on: koppeling mogelijk met financiële pakketten.

Center1 CRM App

Weergave van relatie- en contactpersoongegevens, plannen van uw route naar de relatie, maar ook voor het aanmaken van nieuwe bezoekrapporten of acties naar aanleiding van uw werkbezoek.

Urenregistratie app

Registratie van (project)uren en volgen van het budget en de status van uw projecten.

p

Add-on: Webservices

Validatie van de ingevoerde gegevens op basis van KvK-nummer of IBAN check.

b

Add-on: DLI Uploader

Automatisch opslaan en bewerken van gegenereerde documenten binnen in het CRM systeem.

Add-on: Social Media integratie Coosto

Monitor en analyseer de gegevens beschikbaar via Social Media.

b

Add-on: E-mailmarketing software (>500 mailings per keer)

Verstuur uw mailings naar uw doelgroep (> 500 mailings per keer) met geïntegreerde e-mailmarketingsoftware. Analyseer uw verzendstatistieken.