Nieuw project: Ontwikkeling van een database in Mali

Samenwerkingpartners

A-F Studies en CenterOne tekenen een overeenkomst voor: ontwikkeling van een database.

Het gaat om een database voor een honderdtal projecten van het Ministerie van Landbouw in Mali. Hierbij treedt A-F Studies op als adviseur en procesdeskundige en CenterOne als ontwikkelaar. Dit project wordt uitgevoerd samen met Nietaga Informatique, een lokale ICT partner. Nietaga Informatique is de lokale hoofdaannemer van het project en is verantwoordelijk voor training van de eindgebruikers en voor onderhoud.

De nieuwe oplossing zal zorgdragen voor een betere en snellere verslaglegging van de ontwikkelingsprojecten door gebruik te gaan maken van een elektronische toepassing die op eenvoudige wijze gebruikt kan worden door een paar honderd projectmanagers. Deze projectmanagers werken door het hele land en kunnen voortaan sneller de benodigde informatie aanleveren aan het Ministerie van Landouw. Het Ministerie kan op haar beurt met deze nieuwe oplossing sneller rapportages maken en beter sturen op projecten.

De ontwikkelde oplossing kan op termijn ook worden ingezet op andere afdelingen van het Ministerie en is ook geschikt voor andere landen in Afrika.

Wilt u ook een oplossing op maat?
Neem contact met ons op op telefoonnummer 030 605 58 77 of maak een afspraak!

Ik wil een afspraak maken ➨