Modern waterbeheer groeit naar volgende fase

CenterOne, Seneca en QNH slaan handen ineen voor WaterPro

 

Zeist/Delft/Amsterdam, 21 juni 2012 – CenterOne, Seneca en QNH bundelen hun krachten in een nieuw, uniek samenwerkingsverband: WaterPro. WaterPro biedt Rijkswaterstaat, Het Waterschapshuis én de waterschappen een procesgericht informatiesysteem voor vergunningverlening en handhaving. Van web-intake tot publicatie, samengebracht in één geïntegreerde, bewezen oplossing.

De klanten van WaterPro staan voor een dubbele uitdaging: de dienstverlening klantgericht digitaliseren én processen stroomlijnen. Daarbij moeten ze voldoen aan de richtlijnen van het Waterbeleid voor de 21e eeuw en de Kaderrichtlijn Water. In de praktijk lopen veel organisaties tegen dezelfde of soortgelijke vraagstukken op. Door deze nieuwe samenwerking wordt WaterPro, een bestaande softwareoplossing van CenterOne voor vergunningverlening en handhaving, gekoppeld aan de ‘herbruikbare bouwstenen’ van Seneca en QNH. Zo is WaterPro meer dan een product.

“Samen met Seneca en QNH kunnen we onze klanten een one-stop-shop bieden voor al hun digitale vraagstukken. Naast kwaliteit leveren we op deze manier nog meer toegevoegde waarde”, aldus Peter van der Schuyt, directeur CenterOne.

WaterPro is voor – en in nauwe samenwerking mét – waterschappen ontwikkeld. Als product draait WaterPro al jaren tot grote tevredenheid van gebruikers én beheerders. WaterPro is gebaseerd op open standaarden: losse modules die eenvoudig te koppelen zijn. De software is web-based en platformonafhankelijk. Zo richt WaterPro zich op het ondersteunen van kennis en procedures bij de uitvoering van modern waterbeheer.

Jos van Duijnhoven, procesmanager informatievoorziening bij Waterschap De Dommel: “Waterschappen werken op het gebied van informatievoorziening steeds meer samen. Dat doen we onder andere door te standaardiseren, WaterPro helpt ons daarbij. Met deze nieuwe samenwerking kunnen we nu ook andere openstaande vraagstukken op het gebied van klantgericht werken en digitaliseren bij één partij neerleggen.”

Over CenterOne
CenterOne Group is een gespecialiseerde kennisleverancier, die met standaard ICT-oplossingen, consultancy en branchekennis klanten professioneel assisteert bij het uitvoeren en stroomlijnen van hun kerntaken. Zij levert met WaterPro de standaard softwareoplossing voor procesondersteuning bij Waterschappen en Lokale Overheden. Naast ondersteuning van primaire werkprocessen, zoals vergunningverlening en handhaving, ligt de nadruk steeds meer op ondersteuning van e-dienstverlening, zaakgericht werken en de inrichting van lean processen. www.centerone.nl

Over Seneca
Seneca is Microsoft Gold Independent Software Vendor en bouwt webgebaseerde oplossingen voor efficiënte, intelligente en interactieve communicatie. Dankzij de combinatie van techniek, kennis en deskundigheid werkt Seneca als partner aan passende oplossingen. Smartsite iXperion, het veelvuldig bekroonde Content Management Systeem (CMS), fungeert als motor achter de online ambities van onder andere gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties en andere (zakelijke) dienstverleners. www.seneca.nl

Over QNH
QNH is specialist in business integration. Rond de thema’s Customer Interaction, Information Management en ICT Architectures levert zij diensten aan topklanten in Nederland en België. QNH heeft de competenties in huis om organisaties beter te laten presteren vanuit de visie dat een geïntegreerde aanpak tot fundamenteel betere resultaten leidt. QNH consulting is een van de drie labels van QNH Group. De andere twee labels zijn FastFlex (sourcing) en Young Colfield (talent development). www.qnh.nl