Koppelingen basisadministraties & GVOP

Koppelingen basisadministraties & GVOP
Koppeling Basisadministraties
Het waterschap kan nu snel beschikken over betrouwbare en actuele gegevens van burgers, bedrijven en instellingen door de koppeling met basisadministraties in WaterPro.

De centrale opslag van belangrijke gegevens over burgers, bedrijven en instellingen, oftewel basisregistraties, zorgen voor

  • dat de officiële gegevens slechts op één plek zijn te vinden
  • door de registraties aan elkaar te koppelen het waterschap altijd snel over voldoende betrouwbare en actuele gegevens kan beschikken.

Voor WaterPro is er een aansluiting mogelijk met de basisadministraties via Webservices of een aansluiting met een integratie platform (bijvoorbeeld Vicrea NIP). Deze aansluiting met basisgegevens is belangrijk voor het verhogen van de datakwaliteit van de data in het systeem. Er zijn verschillende update mogelijkheden en maskers in te richten voor efficiëntere en betere invoer en onderhoud van bedrijfsgegevens, zoals NHR, BAG, BRK, GBA (BRP). Ook andere validaties zijn mogelijk, zoals kredietwaardigheid.

 

Aansluiting GVOP
Daarnaast hebben we ook een aansluiting met GVOP om het publiceren van bekendmakingen en vergunningen naar overheidsdiensten eenvoudig te regelen via WaterPro.

Deze aansluiting voorziet in een automatische koppeling met de back office module WaterPro-Bekendmakingen waardoor bekendmakingen ook automatisch bij GVOP worden gepubliceerd.

De module bekendmakingen is een aparte Cloud oplossing die geschikt is voor elk waterschap of elke organisatie die vanuit een workflow proces geautomatiseerd publicaties (zoals vergunningen of bekendmakingen) willen publiceren bij overheidsdiensten, zoals GVOP. CenterOne voorziet in de software alsmede de koppeling om te publiceren bij overheidsdiensten.

Geïnteresseerd in deze oplossing voor uw waterschap of organisatie?

Neem contact met ons op of maak een afspraak!
Ik wil een afspraak maken ➨