Informatie voor gebruikers WaterPro en Diginotar

Wat is er aan de hand?
Recent is duidelijk geworden dat er elektronisch is ingebroken bij het bedrijf DigiNotar. Daarbij zijn frauduleuze certificaten aangemaakt en in omloop gekomen. Certificaten zijn o.a. nodig om het internetverkeer veilig te laten verlopen. CenterOne en DigiNotar hadden een samenwerking gericht op het plaatsen van elektronische handtekeningen binnen WaterPro.

Binnen uw organisatie wordt vanuit WaterPro op dit moment geen gebruik gemaakt van certificaten van DigiNotar. Wel waren al enige voorbereidingen gestart om dit jaar nog WaterPro documenten te kunnen voorzien van een elektronische handtekening i.c.m. Signing Services van DigiNotar.

De overheid heeft haar vertrouwen in de certificaten van DigiNotar opgezegd. Als gevolg daarvan nemen wij ook maatregelen en regelen onze dienstverlening op dit gebied voortaan via het bedrijf QuoVadis uit Utrecht. Deze partij wordt door Logius samen met Getronics en ESG aanbevolen als certificaatleveranciers van PKIoverheid services/SSL-certificaten. Samen met QuoVadis levert CenterOne een complete geïntegreerde oplossing om vanuit WaterPro rechtsgeldige elektronische handtekeningen te plaatsen inclusief de benodigde certificaten.

Wij zullen binnenkort contact met u opnemen om de mogelijkheden verder toe te lichten. In geval van twijfel adviseren wij u contact op te nemen met uw eigen ICT afdeling.

Automatische update over een week in Nederland
Microsoft zal vandaag wereldwijd – behalve in Nederland – een automatische software-update doorvoeren waardoor de certificaten van DigiNotar als onbetrouwbaar worden aangemerkt. Daardoor zal de toegang tot websites en systemen die DigiNotar certificaten gebruiken niet meer mogelijk zijn. Op nadrukkelijk verzoek van de Nederlandse overheid heeft Microsoft besloten om de geplande update in Nederland uit te stellen tot volgende week.

Handmatige update vandaag beschikbaar
Er is vanaf vanavond op www.microsoft.nl wel een update beschikbaar die handmatig uitgevoerd kan worden. Deze update kunt u zelf doorvoeren.

Waar vindt u meer algemene informatie?
Op www.rijksoverheid.nl vindt u alle publieksinformatie.

Voor de zakelijke markt is meer informatie over het wijzigen van certificaten te verkrijgen op www.logius.nl of via 0900 555 4555 (op werkdagen 08.00-17.00) of via CenterOne 030 6055877.