Digitale aanvraag watervergunning uitgesteld

De mogelijkheid een watervergunning aan te vragen of een watermelding te doen via het Omgevingsloket Online is uitgesteld tot 1 januari 2012. Aanvankelijk was het de bedoeling deze optie vanaf 10 oktober beschikbaar te stellen. Bij de laatste tests echter is gebleken dat er nog een paar problemen zijn die eerst verholpen moeten worden. De oefenomgeving blijft beschikbaar. Behandelende overheden kunnen de periode tot 1 januari gebruiken om de eigen organisatie nog beter in te richten op de uitbreiding van het omgevingsloket online.  Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Update: Inmiddels is de livegang van het OLO-Water uitgesteld tot 1 maart 2012.