Digikoppeling voor de overheid

Digikoppeling voor de overheid

Overheidsorganisaties werken continu aan betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daarom werken ze nauwer met elkaar samen en wisselen ze onderling meer-en-meer gegevens uit.

Veel overheidsorganisaties maakten tot nu toe eigen keuzes voor het uitwisselen van gegevens. ICT-systemen van overheidsorganisaties kunnen daardoor niet zonder meer gegevens met elkaar uitwisselen. Met Digikoppeling kunnen overheidsorganisaties  gemakkelijk, eenduidig, veilig en betrouwbaar onderling gegevens uitwisselen.

 

Wat is Digikoppeling?

Digikoppeling gaat over de ‘envelop’ en voert uit wat daar op staat, zodat gegevens op de juiste manier naar de juiste overheidsorganisatie en naar het juiste adres gaan. Digikoppeling bestaat uit, door het College Standaardisatie vastgestelde, koppelvlakstandaarden en bevat logistieke afspraken voor digitale berichtenuitwisseling tussen overheidsorganisaties over:

Digikoppeling

 • Leesbaarheid en uitwisselbaarheid
 • Samenhang en volgorde
 • Juiste adressering
 • Veilige en betrouwbare verzending
 • Tekenen voor ontvangst
 • Herhaalde aanbieding
 • Retour afzender

 

Voordelen:

 • Eenmalig implementeren, meervoudig gebruik
 • Minder ontwikkel- en beheerkosten door het gebruiken van één standaard
 • Veilig en betrouwbaar verzenden van berichten
 • Belangrijke koppeling in basisinfrastructuur e-overheid, waaronder basisregistraties, Digimelding en Digilevering
 • Digikoppeling helpt bij het realiseren van een architectuur conform  NORA, WILMA
 • Digikoppeling legt koppelingen met onder andere Omgevingsloket Online, Dienstenloket, Berichtenbox MijnOverheid, DigiInkoop en Regelhulp
 • CenterOne is door KING gecertificeerd als een van de 10 leveranciers van de Digikoppeling
 • CenterOne heeft standaard koppelingen en extpertise op het gebied van Mule ESB combinatie met een GegevensMagazijn.


Digikoppeling implementeren?

Implementeren van Digikoppeling voor meervoudig gebruik vergt een investering. Maar hoe pakt u dat aan? CenterOne kan u daarbij helpen. CenterOne maakt sinds 2010 gebruik van de Digikoppeling van Enable-U voor de koppeling van OLO bij o.a. de waterschappen Aa en Maas en De Dommel.

Digikoppeling plaatst u eenmalig in uw ICT-infrastructuur of neemt het als een dienst vanuit de Cloud af om eenvoudig gegevens uit  te kunnen wisselen met alle overheidsorganisaties die ook Digikoppeling gebruiken. Wij hebben als partner van Enable-U veel ervaring opgedaan met de installatie en implementatie van de Digikoppeling o.a. als SAAS oplossing. Ook hebben wij eigen connectoren (webservices) beschikbaar om OLO aanvragen direct te verwerken binnen uw eigen processystemen en DMS/Zaaksystemen.

Onze Digikoppeling implementeert alle drie de standaarden die de basis vormen van Digikoppeling te weten:
RUD gemeenten digikoppeling

 • WUS
 • ebMS
 • Grote Berichten.

Meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie bel ons op 030-6055877 en maak een afspraak voor een vrijblijvende demonstratie.

 

Digikoppeling in ontwikkeling

Digikoppeling 2.0 is door College Standaardisatie opgenomen op de pas-toe-of-leg-uit-lijst van open standaarden. De grootste wijziging ten opzichte van de huidige versie is de toevoeging van specificaties voor grote berichten aan de standaard.

 

Andere belangrijke veranderingen in versie 2.0 zijn de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen en om beveiliging op berichtniveau toe te passen. Alle veranderingen in versie 2.0 zijn toevoegingen aan versie 1.0. Dit betekent dat de koppeling van gebruikers die Digikoppeling 1.0 hebben geïmplementeerd zonder aanpassingen werkbaar blijft. CenterOne biedt haar oplossingen al op basis 2.0.

 

Aanvullend heeft de programmaraad Logius opdracht gegeven Digikoppeling 3.0 te realiseren, waarmee meldingen niet alleen met ebMS, maar ook met WSRM mogelijk zijn. Bevragingen blijven met WUS plaatsvinden. Digikoppeling 3.0 komt in 2014 beschikbaar.