Deelname CenterOne project: CO2-footprint

Deelname CenterOne project: CO2-footprint

Sinds enkele maanden is CenterOne aangesloten bij U15.
De U15 is een groeiend netwerk van werkgevers die de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland willen verbeteren. De U15 is een belangrijke gesprekspartner voor het ministerie van I&M, de provincie Utrecht en de grote steden in Midden Nederland. De U15 vertegenwoordigt het bedrijfsleven in het bestuurlijk trio van Beter Benutten Midden-Nederland.

In de U15 delen bedrijven kennis en ervaringen met elkaar. Daarnaast nemen U15-bedrijven deel aan projecten die de bereikbaarheid in de regio vergroten. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van fietsen binnen het bedrijf en de invoering van een mobiliteitsbudget.

De belangrijkste redenen voor CenterOne om aan te sluiten bij U15 zijn:

  • Het leren van en kennis delen met andere ondernemers
  • Werken aan reductie van onze CO2 uitstoot, als onderdeel van onze visie en missie, waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk onderdeel is

Het eerste project waar we ons voor hebben aangemeld is: ‘CO2-footprint’.

Lees hier het interview met Peter van der Schuyt over onze ideeën over het verlagen van de CO2-uitstoot.