Digitale Meetkalender

Digitale Meetkalender

Met de Digitale Meetkalender kunnen heffingsplichtige bedrijven de planning voor de bemonstering eenvoudig digitaal melden aan het waterschap. Hiermee kunnen de jaarplanningen van de bemonsteringen en de analysepakketten eenvoudig, snel en betrouwbaar digitaal worden...
Drone inspecties

Drone inspecties

In 2015 hebben wij een aantal succesvolle pilots gedraaid voor de inspectie en controle van diverse objecten en locaties door gebruik te maken van onze drones en onze software. In 2016 zullen wij ons vooral gaan richten op het verzamelen van interessante data door...